Tormek Grinding Jigs

SVM-45 Knife Jig
1,499.000 EGP 1,499.000 EGP 1499.0 EGP
SVM-140 Long Knife Jig
1,799.000 EGP 1,799.000 EGP 1799.0 EGP
SVM-00 Small Knife Holder
999.000 EGP 999.000 EGP 999.0 EGP
SVX-150 Scissors Jig
1,799.000 EGP 1,799.000 EGP 1799.0 EGP
TNT-808 Woodturner’s Kit
9,999.000 EGP 9,999.000 EGP 9999.0 EGP
SVP-80 Moulding Knife Attachment
6,499.000 EGP 6,499.000 EGP 6499.0 EGP
HTK-806 Hand Tool Kit
7,499.000 EGP 7,499.000 EGP 7499.0 EGP
MB-100 Multi Base
2,499.000 EGP 2,499.000 EGP 2499.0 EGP
BGM-100 Bench Grinding Mounting Set
2,699.000 EGP 2,699.000 EGP 2699.0 EGP
TTS-100 Turning Tool Setter
825.000 EGP 825.000 EGP 825.0 EGP
SVA-170 Axe Jig
559.000 EGP 559.000 EGP 559.0 EGP
SVH-320 Planer Blade Attachment
6,499.000 EGP 6,499.000 EGP 6499.0 EGP
SVD-110 Tool Rest
1,149.000 EGP 1,149.000 EGP 1149.0 EGP
SVS-50 Multi Jig
1,949.000 EGP 1,949.000 EGP 1949.0 EGP
SVD-186 R Gouge Jig
2,999.000 EGP 2,999.000 EGP 2999.0 EGP
SVS-38 Short Tool Jig
799.000 EGP 799.000 EGP 799.0 EGP
SE-77 Square Edge Jig
1,999.000 EGP 1,999.000 EGP 1999.0 EGP
DBS-22 Drill Bit Sharpening Attachment
9,240.000 EGP 9,240.000 EGP 9240.0 EGP
TT-50 Truing Tool
2,799.000 EGP 2,799.000 EGP 2799.0 EGP