Tormek T-8 Original - The Ultimate Sharpening System
15,999.000 EGP 15,999.000 EGP 15999.0 EGP
Tormek T-4 Sharpening Machine
10,999.000 EGP 10,999.000 EGP 10999.0 EGP
Tormek T-2 Pro Kitchen
9,999.000 EGP 9,999.000 EGP 9999.0 EGP
SVM-45 Knife Jig
649.000 EGP 699.000 EGP 699.0 EGP
SVM-140 Long Knife Jig
999.000 EGP 999.000 EGP 999.0 EGP
SVM-00 Small Knife Holder
599.000 EGP 699.000 EGP 699.0 EGP
SVX-150 Scissors Jig
989.000 EGP 999.000 EGP 999.0 EGP
TNT-808 Woodturner’s Kit
5,699.000 EGP 4,999.000 EGP 4999.0 EGP
SVP-80 Moulding Knife Attachment
2,699.000 EGP 2,899.000 EGP 2899.0 EGP
HTK-806 Hand Tool Kit
3,799.000 EGP 3,799.000 EGP 3799.0 EGP
PW-160 Honing Wheel
1,249.000 EGP 1,249.000 EGP 1249.0 EGP
US-103 Universal Support
649.000 EGP 749.000 EGP 749.0 EGP
US-105 Universal Support
649.000 EGP 749.000 EGP 749.0 EGP
WT-200 Water Trough
199.000 EGP 199.000 EGP 199.0 EGP
MB-100 Multi Base
1,150.000 EGP 1,150.000 EGP 1150.0 EGP
OWC-1 Tormek Converter
239.000 EGP 299.000 EGP 299.0 EGP
WM-200 AngleMaster
399.000 EGP 449.000 EGP 449.0 EGP
BGM-100 Bench Grinding Mounting Set
1,320.000 EGP 1,320.000 EGP 1320.0 EGP
TTS-100 Turning Tool Setter
399.000 EGP 399.000 EGP 399.0 EGP
SVA-170 Axe Jig
299.000 EGP 299.000 EGP 299.0 EGP