Tormek Grinding Jigs

SVM-45 Knife Jig
649.000 EGP 699.000 EGP 699.0 EGP
SVM-140 Long Knife Jig
999.000 EGP 999.000 EGP 999.0 EGP
SVM-00 Small Knife Holder
599.000 EGP 699.000 EGP 699.0 EGP
SVX-150 Scissors Jig
989.000 EGP 999.000 EGP 999.0 EGP
TNT-808 Woodturner’s Kit
5,699.000 EGP 4,999.000 EGP 4999.0 EGP
SVP-80 Moulding Knife Attachment
2,699.000 EGP 2,899.000 EGP 2899.0 EGP
HTK-806 Hand Tool Kit
3,799.000 EGP 3,799.000 EGP 3799.0 EGP
MB-100 Multi Base
1,150.000 EGP 1,150.000 EGP 1150.0 EGP
BGM-100 Bench Grinding Mounting Set
1,320.000 EGP 1,320.000 EGP 1320.0 EGP
TTS-100 Turning Tool Setter
399.000 EGP 399.000 EGP 399.0 EGP
SVA-170 Axe Jig
299.000 EGP 299.000 EGP 299.0 EGP
SVH-320 Planer Blade Attachment
3,190.000 EGP 3,190.000 EGP 3190.0 EGP
SVD-110 Tool Rest
599.000 EGP 599.000 EGP 599.0 EGP
SVS-50 Multi Jig
1,049.000 EGP 1,049.000 EGP 1049.0 EGP
SVD-186 R Gouge Jig
1,649.000 EGP 1,649.000 EGP 1649.0 EGP
SVS-38 Short Tool Jig
429.000 EGP 499.000 EGP 499.0 EGP
SE-77 Square Edge Jig
1,099.000 EGP 1,099.000 EGP 1099.0 EGP
DBS-22 Drill Bit Sharpening Attachment
4,499.000 EGP 4,499.000 EGP 4499.0 EGP
TT-50 Truing Tool
1,429.000 EGP 1,499.000 EGP 1499.0 EGP